strategie sponzoringu
ve sportu a entertainmentu

společně DEFINUJEME CÍLE A KPI'S

Více

společně DEFINUJEME CÍLE A KPI'S

Společně definujeme cíle a konkrétní hodnotu KPI´s ve 4 základních skupinách – (1) povědomí, (2) image, (3) vztahy, (4) prodeje.

1.

VYBEREME SPONZORINGOVÝ PROJEKT

Více

VYBEREME SPONZORINGOVÝ PROJEKT

Zpracujeme SWOT analýzu vybraného sponzoringového projektu jako podklad pro vyhodnocení vhodnosti pro vaši značku.

2.

DOPORUČÍME PARAMETRY SMLOUVY

Více

DOPORUČÍME PARAMETRY SMLOUVY

Vybereme konkrétní vhodné assety s ohledem na stanovené cíle a očekáváné aktivace. Nastavíme správné parametry smlouvy.

3.

NAVRHNEME ZPŮSOBY HODNOCENÍ

Více

NAVRHNEME ZPŮSOBY HODNOCENÍ

Společně navrhneme vhodnou metodu měření úspěšnosti a návratnosti pro každý sledovaný cíl.

4.

chcete s námi spolupracovat?