strategie značky
ve sportu a entertainmentu

DEFINUJEME ARCHETYP VAŠÍ ZNAČKY

Více

DEFINUJEME ARCHETYP VAŠÍ ZNAČKY

Archetyp udává jasný rámec a možnost ztotožnění značky s konkrétním příběhem. Umožňuje dát značce rozpoznatelnou identitu a vlastnosti.

1.

ZPRACUJEME BRAND KEY ANALÝZU VAŠÍ ZNAČKY

Více

ZPRACUJEME BRAND KEY ANALÝZU VAŠÍ ZNAČKY

Brand key analýza je navržena tak, abychom důkladně porozuměli současnému stavu značky a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.

2.

NASTAVÍME POSITIONING VAŠÍ ZNAČKY

Více

NASTAVÍME POSITIONING VAŠÍ ZNAČKY

Positioning zasazuje značku do kontextu trhu a potřeb zákazníků. Představuje východisko pro správné nastavení komunikace ve sportu.

3.

NAVRHNEME BRAND CLAIM PRO VAŠI ZNAČKU

Více

NAVRHNEME BRAND CLAIM PRO VAŠI ZNAČKU

Claim je nedílnou součástí každé značky. Jedná se o krátké heslo, které se pojí se značkou a vyjadřuje její positioning.

4.

chcete s námi spolupracovat?