aktivační strategie
ve sportu a entertainmentu

Zpracujeme audit aktivací

Více

Zpracujeme audit aktivací

Zpracujeme SWOT analýzu a posoudíme efektivitu vašich stávajících aktivací.

1.

Navrhneme ideu nové aktivace

Více

Navrhneme ideu nové aktivace

Přineseme novou ideu aktivace s ohledem na nastavené cíle a positioning vaší značky.

2.

Připravíme plán EXEKUCE

Více

Připravíme plán EXEKUCE

Rozpracujeme ideu do jednotlivých kanálů komunikace, doporučíme adekvátní rozpočet, navrhneme časový plán. Celý projekt rádi zrealizujeme.

3.

Vyhodnotíme
ÚSPĚŠNOST aktivace

Více

Vyhodnotíme ÚSPĚŠNOST aktivace

Zvolíme vhodné metody měření úspěšnosti a po skončení projektu dodáme vyhodnocení.

4.

chcete s námi spolupracovat?